Инвестицията в здраве е най-добрата инвестиция!

Инвестицията в здраве е най-добрата инвестиция Винаги, когато чуем думата инвестиция си представяме парични потоци, активи, материални и нематериални блага, които трябва да се управляват, както и възвръщаемост на вложените средства. Това е основната част от дефинициите за инвестиция, които сме чели в учебниците. Но това, което не учим в университета е, че най-ценният актив, […]

vdsmornc